Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi bl.a. ska kunna hantera dig som kund, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillhandahålla våra tjänster.

Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel brev, mail eller sms. Vi delar även personuppgifter till bolag som vi samarbetar med.

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du via nedanstående länkar.

Porsche Sveriges Personuppgiftshantering
Volkswagen Finans Sveriges Personuppgiftshantering
Volkswagen Service Sveriges Personuppgiftshantering