Allmänna användarvillkor.

Porsche Sverige tillhandahåller informationen med utgångspunkt i användarvillkoren. Information om användarvillkoren för motsvarande tjänster kan fås genom att klicka på passande länk.

Genom att besöka och använda de tjänster och ta del av den information som finns via portaler på Porsche Sveriges webbsidor accepterar och godkänner du följande villkor för användning (“Användarvillkoren”). Om du inte accepterar Användarvillkoren ber vi dig att lämna samtliga portaler på Porsche Sveriges webbsidor.

Användning av dessa sidor

Porsche garanterar inte att tillgången till, eller användningen av, dessa sidor kommer att ske utan störning eller oriktigheter. Porsche förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt, utan att på förhand ge besked därom, stänga eller avbryta driften av dessa webbsidor eller ta bort, ändra eller lägga till innehåll (definierat nedan).

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter i all information och allt material (inbegripet, men inte begränsat till, bilder, mjukvara, information, text, data, grafik, framställningar, ljud, lösningar, varumärken och andra kännetecken, logotyper samt generell ”känsla och utseende”) (gemensamt benämnt “innehållet”), som finns på dessa sidor tillhör Porsche Sverige eller dess licensgivare.

Du förvärvar inte under några omständigheter någon form av ägarskap till någon del av information eller innehållet genom att använda sidorna. Du erhåller endast en begränsad, återkallelig och icke-exklusiv rätt att använda Porsche Sveriges webbsidor och innehållet på så sätt så som föreskrivs i dessa Användarvillkor. Du får inte under några omständigheter manipulera eller på annat sätt ändra sidorna eller dess innehåll.

Du får inte ta bort, ändra eller lägga till märkning om copyright, varumärken eller andra immaterialrättsliga notiser som återfinns på Porsche Sveriges webbsidor, i innehållet eller på eventuella utskrifter från Porsche Sveriges webbsidor.

Tillåten användning av information och innehållet

Du får använda sidorna och innehållet för personliga och icke-kommersiella syften i enlighet med dessa Användarvillkor och tillämplig lag. För sådana syften får du även skriva ut en kopia av information som hittats på Porsche Sveriges webbsidor.

Du får inte använda Porsche Sveriges webbsidor eller innehållet i något annat syfte än för de som uttryckligen framgår av föregående stycke eller i övrigt av dessa Användarvillkor. All användning av sidorna eller innehållet (eller utskrifter därav) som är oförenlig med dessa Användarvillkor kan inkräkta på Porsches eller dess licensgivares rättigheter. Porsche kan därför, i syfte att skydda rättigheterna, komma att vidta rättsliga åtgärder mot dig för det fall du bryter mot dessa Användarvillkor.

Virus och skadlig datakod

Porsche har inget ansvar för skada på eller förlust av hårdvara, mjukvara eller information till följd av att du har laddat ner innehåll (och då särskilt mjukvara) från Porsche Sveriges webbsidor. Du måste alltid försäkra dig om att din dator vid varje tillfälle har ett tillfredställande skydd mot datavirus och skadlig datakod.

Cookies

Vid besök på Porsche Sveriges webbsidor placeras cookies på din dator. Du kan fastställa till vilken omfattning cookies är tillåtna eller otillåtna genom inställningarna på din dator (normalt i din webbläsare, t.ex. Internet Explorer). Porsche Sverige och Porsche AG förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om din webbläsare är inställd att tillåta dem. Läs mer i vår cookiepolicy.