Informationsmöte på FDM Jyllandsringen 30 juni

03 juni 2024, 09:22

Porsche Carrera Cup Scandinavia & Porsche Sprint Challenge Scandinavia bjuder in till informationsmöte på FDM Jyllandsringen (Porsche Expo) söndag 30 juni kl 13.00

Är du intresserad av att delta i Porsche Carrera Cup Scandinavia eller Porsche Sprint Challenge Scandinavia? Då är det här tillfället för dig!

Porsche Sverige, som driver båda mästerskapen i samarbete med Porsche Motorsport, bjuder in till informationsmöte i samband med deltävlingen på FDM Jyllandsringen 29-30 juni.

Organisation, tävlingsformat, reglemente, kalender, förnybara racingbränslet Aspen Racing 33, anmälningsavgifter, prispengar, talangutveckling, partners och streaming är några av punkterna på agendan.

Anmälan görs på mail till bjorn.wirdheim@carreracup.se senast fredag 21 juni.

Porsche Carrera Cup Scandinavia startades 2004 och är i dag ett av Skandinaviens ledande racingmästerskap. Sedan 2022 har PCCS officiell status som svenskt mästerskap för GT-bilar.

Porsche Sprint Challenge Scandinavia introducerades som supportklass till PCCS säsongen 2021. Sedan dess har tre mästare tagit klivet till Porsche Carrera Cup Scandinavia. En av dem är dansken Gustav Krogh som vann GT4-kategorin i Sprint Challenge 2023.

Nicolas Kiesa, Kurt Thiim, Mikkel O Pedersen, Christina Nielsen och Jan Magnussen är exempel på andra danska förare som medverkat i Porsche Carrera Cup Scandinavia sedan starten 2004.

PCCS och PSCS drivs av en erfaren och kunnig organisation på 16 personer, alla med lång erfarenhet av mästerskapen. I staben ingår bland annat Project Manager, Sporting Director, Coordinator, Race Directors (tre stycken som finns med på samtliga deltävlingar), Driver Representative Supervisor och Environmental Officer.

Mästerskapen har dessutom gemensam teknisk support, däcksupport, team catering och medieservice.

English version

Porsche Carrera Cup Scandinavia & Porsche Sprint Challenge Scandinavia invite to information meeting at FDM Jyllandsringen (Porsche Expo) Sunday, June 30 at 1 p.m

Are you interested in participating in Porsche Carrera Cup Scandinavia or Porsche Sprint Challenge Scandinavia? Then this is the opportunity for you!

Porsche Sweden, which runs both Championships in collaboration with Porsche Motorsport, invite you to an information meeting in connection with the race weekend at FDM Jyllandsringen on June 29-30.

Organization, competition format, regulations, calendar, renewable racing fuel Aspen Racing 33, entry fees, prize money, talent development, partners and streaming are some of the items on the agenda.

Please register your participation by email to bjorn.wirdheim@carreracup.se no later than Friday 21st of June.

Porsche Carrera Cup Scandinavia was started in 2004 and is today one of Scandinavia’s leading Racing Series. Since 2022, PCCS has official status as the Swedish Championship for GT cars.

Porsche Sprint Challenge Scandinavia was introduced as a support class to the PCCS in the 2021 season. Since then, three Champions have stepped up to the Porsche Carrera Cup Scandinavia. One of them is Danish driver Gustav Krogh, who won the GT4 category in Sprint Challenge 2023.

Nicolas Kiesa, Kurt Thiim, Mikkel O Pedersen, Christina Nielsen and Jan Magnussen are examples of other Danish drivers who have participated in Porsche Carrera Cup Scandinavia since its inception in 2004.

PCCS and PSCS are run by an experienced and knowledgeable organization of 16 people, all with extensive experience of the Championships. Staff includes Project Manager, Sporting Director, Coordinator, Race Directors (three of whom are present at all competitions), Driver Representative Supervisor and Environmental Officer.

PCCS and PSCS also have joint technical support, tire support, team catering and media service.